Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Klachten

Als u een klacht heeft over uw behandeling of verblijf bij Revalidatie Friesland, aarzelt u dan niet deze te uiten. Klachten zijn namelijk een belangrijk signaal en op die manier kunnen we onze zorg samen met u verbeteren.

Patiëntencontactpersoon

U kunt een klacht het beste met de verantwoordelijke medewerker of met uw revalidatiearts bespreken. Vaak voorkomt een gesprek verdere onduidelijkheden en klachten. Het kan zijn dat u een medewerker liever niet persoonlijk aanspreekt. Of u heeft een klacht en u weet niet zo goed bij wie u moet zijn. Neem dan contact op met de patiëntencontactpersoon. De patiëntencontactpersoon informeert en adviseert u en kan bemiddelen tussen u en de betrokken medewerker. Als u behoefte heeft aan een gesprek met de patiëntencontactpersoon, stuur dan een e-mail naar patientencontactpersoon@revalidatie-friesland.nl.

Klachtencommissie

U kunt uw klacht ook indienen bij de Klachtencommissie. In de folder Klachtenbehandeling patiënten kunt u lezen hoe onze klachtenprocedure en het klachtenreglement werkt. U kunt de folder hiernaast downloaden.

Geschillencommissie

Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan is er sprake van een geschil. U kunt uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Informatie over de procedure leest u op www.degeschillencommissie.nl.