Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Veilige zorg

Alle medewerkers van Revalidatie Friesland zijn verantwoordelijk voor veilige zorgverlening. Patiëntveiligheid betekent dat we zorgdragen voor een veilige behandelomgeving en ons uiterste best doen om eventuele risico’s voor patiënten tot een minimum te beperken.

Veiligheid: we zorgen er samen voor!

Onze organisatie wil hiermee voldoen aan de normen van het Veiligheidsmanagementsysteem en heeft in 2015 het certificaat behaald voor de locaties Beetsterzwaag, Leeuwarden en Dokkum. In 2017 wordt dit uitgebreid met de locaties Sneek en Emmeloord. Dit systeem is een samenhangend geheel van normen en maatregelen op het gebied van (patiënt)veiligheid. Hiermee signaleren we continue veiligheidsrisico’s en voeren we verbeteringen door.

Voorkomen van ongewenste situaties

De veiligheid van patiënten is van groot belang. Medewerkers en patiënten van Revalidatie Friesland worden daarom gestimuleerd om alles te melden wat onveilig of misschien niet goed ging. We willen dat daar in alle openheid over wordt gesproken. Zo kunnen we er samen met u alles aan doen om processen te verbeteren.

Meehelpen aan veiligheid in de zorg

Als patiënt of bezoeker kunt u ook een bijdrage leveren aan de veiligheid. Bijvoorbeeld door vragen te stellen als zaken anders lopen dan u had verwacht. Of als u een onveilige situatie opmerkt. U kunt dergelijke zaken melden bij uw behandelaar of een andere medewerker, bij de balie of bij de patiëntencontactpersoon (via e-mail: patientencontactpersoon@revalidatie-friesland.nl).

Signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Revalidatie Friesland wil de beste zorg bieden. Onderdeel daarvan is aandacht voor signalen van geweld en/of kindermishandeling in de thuissituatie. Bij signalen van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling hanteren wij de landelijke Meldcode. Door deze manier van werken kunnen wij in een vroeg stadium optimale zorg en ondersteuning bieden. Het doel is om door gebruik van de stappen van de meldcode de veiligheid in de thuissituatie (vroegtijdig) te herstellen en te bevorderen. De instanties met wie wij kunnen overleggen zijn onder meer uw huisarts en Veilig Thuis.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, lees dan onze folder of neem dan contact op met een van onze aandachtsfuntionarissen via de mail meldcode@revalidatie-friesland.nl of vraag naar de coördinator van de meldcode via nummer (088) 580 15 80.

Veilige zorg folder(s)