Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Informatie voor uw verblijf in de kliniek

Revalidatie Friesland is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in het behandelen van mensen die problemen hebben op het gebied van houding en beweging. De kliniek volwassenenrevalidatie biedt intensieve medische en verpleegkundige zorg aan volwassenen met diverse problematiek. Naast een klinische afdeling voor volwassenen kent het centrum ook verschillende poliklinieken en een kliniek voor kinderen. Hieronder leest u praktische informatie voor uw verblijf op de kliniek volwassenenrevalidatie.

Bezoektijd
Bezoek is iedere dag tussen 16.00 uur en  21.00 uur van harte welkom. U kunt met de verpleging overleggen over de meest geschikte bezoektijd. Therapie-, eet- en rusttijden dienen te worden gerespecteerd.

Therapierooster
U ontvangt dagelijks een overzicht waar de therapietijden op staan vermeld.

Kleding
Voor de therapieën is het gewenst dat u sportkleding en eventueel zwemkleding draagt.

Hulpmiddelen en voorzieningen
Tijdens uw opname
Tijdens uw opname kunt u gebruik maken van de hulpmiddelen van Revalidatie Friesland die u ondersteunen bij het dagelijks functioneren. Denk hierbij aan een rolstoel of loophulpmiddel. De persoonsgebonden hulpmiddelen, zoals een rolstoel of vierpoot, mag u tijdens het weekendverlof ook thuis gebruiken. Op de dag van ontslag levert u de hulpmiddelen van Revalidatie Friesland die u tijdens de opname heeft gebruikt weer in. Hulpmiddelen, zoals een douchestoel of een hoog/laag bed, kunt u via een uitleenpunt bij u in de omgeving op vertoon van uw zorgpas lenen of huren.

Na ontslag
Het kan zijn dat u na uw ontslag hulpmiddelen en/of voorzieningen nodig heeft. Soms heeft u recht op een vergoeding van de WMO en/of zorgverzekeraar en in andere gevallen is er geen vergoeding mogelijk. Uw behandelaars kunnen u meer vertellen over de regelgeving en mogelijkheden.

Eten en drinken
De gehele dag kunt u gratis, in de huiskamer op de kliniek, koffie en thee uit de automaten halen. De warme maaltijd wordt tussen 17.15 en 18.00 uur beneden in het restaurant geserveerd. Wanneer u niet in staat bent om in het restaurant te eten, dan kunt u met de verpleging bespreken wat voor u de beste oplossing is. Uw bezoek kan tegen betaling in het restaurant koffie en thee drinken. Dat geldt ook voor de lunch en het avondeten. Wil uw bezoek in het restaurant avondeten, dan kunt u dit voor 14.00 uur doorgeven aan de keuken. Het is voor gasten mogelijk om een 10-maaltijdenkaart aan te schaffen voor de prijs van 9 warme maaltijden. De kaarten zijn verkrijgbaar in het restaurant. Op meeloopdagen is de lunch voor twee gasten gratis op vertoon van een lunchbon (verkrijgbaar bij de voedingsassistent).

Ziekmelden en afwezigheid
Neem bij ziekte zo snel mogelijk contact op met de verpleegafdeling om u af te melden. De revalidatiearts overlegt met u op welke wijze u de behandeling zo snel mogelijk weer kan hervatten. Heeft u afspraken in het ziekenhuis gepland, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de revalidatiearts of verpleging. Dan houden we daar rekening mee bij het plannen van de therapieën.

Verlof
Weekend
Zodra het mogelijk is, mag u in het weekend naar huis. Dit wordt door de revalidatiearts met u besproken. U mag vrijdag na de laatste therapie vertrekken en wordt op zondagavond voor 21.00 uur weer verwacht. Tijdens het weekend blijft de revalidatiearts medisch verantwoordelijk. Bij ziekte neemt u daarom contact op met de afdeling. De afdeling is bereikbaar op (088) 580 <nummer>.

Speciale gelegenheden
Bij speciale gelegenheden (bijvoorbeeld verjaardag) binnen het gezin is het mogelijk om hier aandacht aan te besteden.

Buitenland en vakanties
Tijdens de behandelperiode is het niet toegestaan om naar het buitenland te gaan.

Medicatie
Tijdens uw opname worden de medicijnen verstrekt door de verpleging. Ook voor het weekendverlof ontvangt u van de verpleging uw medicatie en evt noodzakelijke verbandmaterialen. Bij ontslag worden de recepten van de medicatie digitaal naar uw apotheek verzonden, zodat u op de dag van ontslag de medicatie kunt ophalen.

Post
Binnenkomende post wordt bij receptie van Revalidatie Friesland afgeleverd en naar de afdeling gebracht. Ook uitgaande post kan hier afgegeven worden. Voor een snelle afwikkeling van binnenkomende post is het handig om de post als volgt te adresseren:
Revalidatie Friesland
Uw naam
Kliniek volwassenenrevalidatie
Hoofdstraat 3
9244 CL Beetsterzwaag

Radio, tv en internet
Bij opname wordt u een i-Pad in bruikleen aangeboden. Deze kan worden gebruikt voor TV kijken, radio luisteren enz. U kunt ook uw eigen mobiele telefoon, tablet en laptop meenemen naar het revalidatiecentrum.
Houd bij het gebruik wel rekening met andere patiënten. In het hele revalidatiecentrum is WiFi beschikbaar. Informeer bij de receptie naar de gebruikersnaam en het wachtwoord.

Gebruik van telefoon, tablet en laptop
U mag uw mobiele telefoon, tablet en laptop meenemen naar het revalidatiecentrum. Houd bij het gebruik wel rekening met andere patiënten.

Roken en alcohol- en drugsgebruik
De gebouwen en terreinen van Revalidatie Friesland zijn geheel rookvrij. Dit rookvrije beleid betekent dat er bij de ingangen, op het terras van het restaurant en de binnentuinen niet gerookt mag worden. Ook is het niet
toegestaan alcohol of drugs te gebruiken. Mocht u dit wel doen, dan kan dit leiden tot het stoppen van de behandeling.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan in verband met infectiegevaar of mogelijke allergieën. Voor een hulphond kan in overleg met de verpleging een uitzondering worden gemaakt.

Parkeren en vervoer
Voor bezoekers zijn er parkeermogelijkheden (voor het gebouw) op het terrein van Revalidatie Friesland. We gaan er vanuit dat u zelf vervoer regelt. In een aantal gevallen kunnen kosten van eigen vervoer in aanmerking komen voor vergoeding. Wanneer u niet met eigen of openbaar vervoer vervoerd kunt worden, is taxivervoer een mogelijkheid. Informeer voor vervoersmogelijkheden en vergoeding bij uw eigen zorgverzekeraar.

Aansprakelijkheid
Het bestuur van Revalidatie Friesland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door diefstal of vandalisme, van welke aard dan ook, met betrekking tot privébezittingen. We adviseren daarom zo weinig mogelijk geld of waardevolle spullen mee te nemen.

Calamiteiten
Volg bij een calamiteit (bijvoorbeeld bij brand of een ongeval) altijd de instructies van de bedrijfshulpverleners op. Meer weten? Vraag uw aanspreekpunt naar de veiligheidsregels.

Informatie voor uw verblijf in de kliniek folder(s)