Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Cognitieve stoornissen

Wie last heeft van een cognitieve stoornis, heeft moeite met het op een goede manier verwerken van informatie. U kunt hierdoor beperkt worden in denkvermogen en gevoelsleven. Deze stoornissen ontstaan door een niet aangeboren hersenbeschadiging (NAH) en kunnen niet worden hersteld.
Specialistische revalidatiebehandeling kan de patiënt helpen om leren om te gaan met de cognitieve beperkingen die er zijn.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

De behandeling van cognitieve stoornissen richt zich op het beter leren omgaan met de stoornissen en beperkingen. Ook wordt getraind in het gebruik leren maken van de vaardigheden die niet zijn beschadigd. De behandeling wordt zowel klinisch als poliklinisch gegeven.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.

Lees meer over:

Cognitieve stoornissen folder(s)