Leerafdeling – klinische revalidatie

Het delen van kennis is van groot belang om de kwaliteit van behandelingen binnen de medische specialistische revalidatie te kunnen blijven doorontwikkelen en vernieuwen. Daarom start Revalidatie Friesland per september 2019 een leerafdeling voor volwassen patiënten in het revalidatiecentrum in Beetsterzwaag.

De behandeling op de leerafdeling is gelijk aan de kwaliteit van een reguliere klinische afdeling. Iedere behandeling vindt uiteraard plaats onder eindverantwoordelijkheid van een revalidatiearts. Het behandelteam bestaat echter zowel uit professionals in opleiding als uit revalidatieprofessionals. Het doel is dat iedereen van elkaar kan leren. Op de leerafdeling wordt u als patiënt extra gestimuleerd om zoveel mogelijk de regie in eigen handen te nemen. De behandeling wordt vormgegeven op basis van wensen en behoeften van patiënt en familie en deze zijn leidend voor het zorgproces.

De zorg is gelijk, de vorm iets anders

De vorm van behandelen en plannen kan echter anders zijn. Zo zijn er op de leerafdeling ‘meer handen aan het bed’, omdat professionals in opleiding samenwerken met revalidatieprofessionals. De uitwisseling van nieuwe ontwikkelingen onder hen kan u als patiënt ten goede komen.

Het behandelteam op de leerafdeling heeft meer tijd en ruimte voor overleg, innovaties, projecten en het beproeven van de nieuwste methodes. Zo leren professionals in opleiding bijvoorbeeld verantwoordelijkheid te nemen, leren revalidatieprofessionals nieuwe methoden en leren patiënten meer regie te nemen op hun behandeling. Kortom: de leerafdeling is een omgeving waar iedereen van elkaar leert!

De leerafdeling wordt vormgegeven in nauwe samenwerking met Hanzehogeschool Groningen.