Cerebrale Parese (CP)

Cerebrale parese is een naam van een groep aandoeningen die het gevolg zijn van een hersenbeschadiging die is ontstaan gedurende het eerste levensjaar van een kind of al tijdens de zwangerschap.

Deze hersenbeschadiging is bijna altijd zichtbaar op een scan van de hersenen (MRI-scan). De hersenbeschadiging kan ontstaan door bijvoorbeeld zuurstoftekort of een bloeding rond de geboorte. Door de hersenbeschadiging functioneert een deel van de hersenen niet, of anders dan normaal. Dit kan tot uiting komen in problemen met het bewegen, communiceren, zichtvermogen, gedrag en leren. De gevolgen van de hersenbeschadiging zijn afhankelijk van de ernst van de beschadiging én van de plaats van de beschadiging. De gevolgen zijn dus heel verschillend per persoon.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

De klachten van mensen met CP kunnen sterk verschillen in ernst en soort. Het bewegen is altijd aangetast, waarbij stijfheid (spasticiteit) of teveel bewegingen (dyskinesie) of moeite met het aansturen van armen of benen (ataxie) het meest voorkomen. Ook stoornissen in het zien, horen, waarnemen, spreken, slikken en de hersenfuncties (bijvoorbeeld aandacht of geheugen) komen voor. Sommige mensen met CP hebben epilepsie.

Het doel van de revalidatie is dat de jongere zo zelfstandig mogelijk wordt of blijft in de levensfase waarin hij/zij zit. Revalidatie is erop gericht om ‘het beste uit jezelf te halen’. Zodat je je zo goed mogelijk kan redden en net als andere jongeren naar school gaat, gaat werken en leuke dingen kunt doen. Samen met jou en je ouders/mensen uit je omgeving gaan wij op zoek naar de mogelijkheden hiervoor.

Informatie voor ouders met een kind met CP

Cornelia legt uit wat de gevolgen van CP zijn

Zie ook de onderwerpen:

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.