Doorzoek onze website


Telefoonnummers

Afasie advies

Het afasieteam brengt advies uit aan de behandelend arts of logopedist. Het team bestaat uit een revalidatiearts, een neuropsycholoog, een klinisch linguïst en een logopedist. Doelstelling van het afasieteam is het verbeteren van de diagnostiek van de individuele afasiepatiënt. Het opstellen van een behandelplan vergt goede kennis van onder andere linguïstiek en de neuropsychologie.

Edwin
Edwin werd getroffen door een beroerte, waardoor hij afasie heeft. Lees zijn verhaal.

Medisch specialistisch advies

Deze kennis is samen met ervaring, gebundeld in het afasieteam. Medisch specialistische behandeling van afasie is onderdeel van de revalidatiebehandeling CVA/beroerte.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Meer informatie

Meer weten over de mogelijkheden van het Afasieteam? Download dan hiernaast de folder. Meer weten over de behandeling van Afasie? Kijk dan op de site bij CVA of beroerte of Hersenletsel.

N.B. Voor Friestalige patiënten is een speciale Friese taaltest beschikbaar.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.

Afasie advies folder(s)