Voor het onderwijs

Sinds de invoering van het Passend Onderwijs maken meer kinderen met een beperking gebruik van het reguliere onderwijs. Om de juiste begeleiding te kunnen geven, is het nodig om te weten wat er met het kind aan de hand is.

Wat kan Revalidatie Friesland betekenen?

Revalidatie Friesland werkt nauw samen met Steunpunt Onderwijs Noord en met kinderfysiotherapeuten, kinderergotherapeuten, kinderoefentherapeuten en GGZ-instellingen in Friesland.