Ontwikkelingsachterstand

Er is sprake van een achterstand in ontwikkeling als een kind mijlpalen zoals kruipen, lopen, praten en spelen, langzamer bereikt dan leeftijdsgenootjes. Door verschillende oorzaken kan er bij een kind een vertraagde ontwikkeling optreden. De oorzaak kan lang onduidelijk blijven of soms helemaal nooit duidelijk worden. Het kan gaan om delen van de ontwikkeling, bijvoorbeeld een achterstand in de motoriek, waarbij er wel een goede spraak- taalontwikkeling is. Het kan ook gaan om een algehele achterstand, waarbij er sprake is van minder goed kunnen leren en begrijpen.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

De revalidatiebehandeling is gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid van het kind. M.a.w. dat het zich zo goed mogelijk leert redden in de samenleving. De behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de achterstand in ontwikkeling. De revalidatiearts stelt i.o.m. de ouders een behandelplan op, gericht op het stimuleren en trainen van de mogelijkheden van het kind.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar de kinderrevalidatiearts van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag of Leeuwarden. Tijdens een consult bespreekt de revalidatiearts met ouders en kind de vragen die er zijn. Op basis van die informatie wordt een inschatting gemaakt van de mogelijkheden van het kind en gekeken welke revalidatiebehandeling geschikt is.

Meer informatie

Meer weten over de revalidatiemogelijkheden bij een ontwikkelingsachterstand of vertraagde ontwikkeling? Kijk dan op deze site bij de onderwerpen

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.